The Traffic To This Blog

Saturday, August 30, 2008

Perhatian Untuk Semua MT & ME KHE23 '08

Untuk lebih memudahkan pengurusan blog ini,semua MT & ME KHE23 '08 diminta untuk menghantar emel ID masing-masing kepada admin di he23umskal@gmail.com sebelum 14 September 2008.
Emel ID yang paling sesuai ialah ID yang menggunakan Domain '@gmail'. Emel yang dihantar mestilah mempunyai kriteria berikut:-
  • Nama Samaran.
  • Jawatan dalam KHE23.

Individu yang gagal menghantar emel ID dalam tempoh yang dinyatakan, tidak akan dapat menge'post' bahan dalam blog ini.

No comments:

Apakah cara terbaik untuk memantapkan lagi KHE23?